home | inhoud | index | zoeken

Bijwerken grafiek

Webflow v1.5 © 01-12-2008

› Hoe kan ik een grafiek bijwerken?

› Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Welke acties kan ik bij een grafiek uitvoeren?

› Welke routes kan ik vanaf een grafiek volgen?

Hoe kan ik een grafiek bijwerken?

  1. Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'grafieken' in de module 'beheer'.
  2. Webflow opent nu de module beheer en toont de lijst grafieken.
  3. Zoek in de lijst de grafiek op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze grafiek:
  4. Webflow opent nu de betreffende grafiek. Pas de gewenste velden aan.
  5. Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De grafiek wordt nu bijgewerkt.

Ik krijg een foutmelding als ik op 'bijwerken' klik.

Voordat Webflow wijzigingen in de database opslaat, worden verschillende velden gecontroleerd op juiste invoer. Voor meer informatie over foutmeldingen in Webflow kunt u naar het onderwerp 'foutmeldingen'.

Voor meer informatie over de invoervelden van een grafiek en de bijbehorende controles kunt u naar het onderwerp 'velden grafiek'.

Welke acties kan ik bij een grafiek uitvoeren?

Bij grafieken zijn de volgende acties beschikbaar:

  • opslaan
  • verwijderen

Opslaan

Hiermee worden de wijzigingen in de database opgeslagen. Deze actie is altijd beschikbaar en standaard geselecteerd. Tijdens het toevoegen van een grafiek is het zelfs de enige beschikbare actie, omdat voor alle andere acties de grafiek al in de database moet zijn toegevoegd.

Verwijderen

Hiermee kunt u de grafiek uit de database verwijderen. Deze actie is altijd beschikbaar.

Als de actie 'verwijderen' wordt gekozen, kiest Webflow ook automatisch de route 'ga naar lijst grafieken'. Als u niet naar de lijst grafieken wilt gaan, kunt u de route nog wijzigen voordat u op bijwerken klikt.

Webflow vraagt om een bevestiging bij het uitvoeren van deze actie.

Welke routes kan ik vanaf een grafiek volgen?

Bij grafieken zijn de volgende routes beschikbaar:

  • blijf op deze pagina
  • ga naar lijst grafieken
  • ga naar hoofdemenu

Blijf op deze pagina

Hiermee blijft u na het uitvoeren van de actie op deze pagina. Deze route is altijd beschikbaar, ook als de actie verwijderen is gekozen. In dat geval zal Webflow na het verwijderen van de grafiek een leeg scherm openen om een nieuwe grafiek in te voeren.

Ga naar lijst grafieken

Hiermee gaat u naar de lijst grafieken. Deze route is altijd beschikbaar.

Ga naar hoofdmenu

Hiermee keert u na het uitvoeren van de actie terug naar het hoofdmenu van Webflow. Deze route is altijd beschikbaar.