home | inhoud | index | zoeken

Lijst verkoop debet nota's

Webflow v1.5 © 25-05-2010

› Welke tabbladen heeft de lijst verkoop debet nota's?

› Op welke kolommen kan ik sorteren?

› In welke velden kan ik zoeken?

› Welke acties kan ik uitvoeren met de verkoop debet nota's in de lijst?

Tabbladen

In de lijst verkoop debet nota's staan alle verkoop debet nota's die in Webflow zijn ingevoerd. De lijst verkoop debet nota's opent standaard op het tabblad 'nieuw'. De volgende tabbladen zijn voor de lijst beschikbaar:

 • nieuw
 • afgedrukt
 • betaald
 • alles

Sorteren

De lijst verkoop debet nota's is standaard aflopend gesorteerd op nummer. U kunt de lijst desgewenst anders sorteren door op de betreffende kolom te klikken. De volgende kolommen zijn in de lijst verkoop debet nota's beschikbaar:

 • nummer
 • datum
 • naam
 • verkoop opdracht
 • korte omschrijving
 • betalingsdatum
 • totaal

Zoekvelden

De lijst verkoop debet nota's is standaard niet gefilterd. U kunt de lijst desgewenst filteren door het gewenste zoekveld te kiezen, een waarde in te voeren en op 'zoek' te klikken. Webflow toont nu alleen de verkoop facturen die aan uw zoek criteria voldoen. U kunt het filter wissen door op 'wis zoekopdracht' te klikken. De volgende velden zijn beschikbaar om op te filteren:

 • nummer
 • datum
 • organisatie
 • achternaam
 • voornaam
 • verkoop opdracht
 • korte omschrijving
 • betalingsdatum
 • totaal

Acties

U kunt in de lijst verkoop debet nota's desgewenst een of meer verkoop debet nota's selecteren om een lijst actie mee uit te voeren door op een van de knoppen onder aan de lijst te klikken. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • afdrukken
 • export naar csv

Daarnaast kunt u per verkoop debet nota's een actie kiezen die in de actie kolom staat. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • bekijken
 • bewerken


› Klik hier om naar het onderwerp 'lijsten' te gaan.